رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته اخلاق بالینی - امربه معروف نهی از منکر و شورای فرهنگی

روز سه شنبه بیست و سوم  خرداد ماه 1402 ، کمیته اخلاق پزشکی ، امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگی ، با حضور مدیر و سایر اعضا در سالن اداری بیمارستان تخصصی شفا برگزار گردید . 

در این نشست حاضرین در خصوص موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر نمودند . 

- روابط عمومی