رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت پرستاری

پیرحاجی

نام و نام خانوادگی  : مسعود  پیرحاجی

سمت : مدیر پرستاری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

 

شماره تلفن بخش / واحد : داخلی ۱۱۶

 

پست الکترونیک : Neda90nazari@gmail.com

 

شرح مختصری بر رسالت بخش / واحد  :

دفتر پرستاری ، کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون به ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می پردازد و اهم اهداف دفتر پرستاری به شرح زیر می باشد :

- ارتقاء و بهبود مستمر خدمات به بیماران و ارباب رجوع

- اجرای سنجه های اعتبار بخشی

- ارتقاء سطح دانش و عملکرد کارکنان با اجرای برنامه های آموزشی

- ارتقاء رضایتمندی پرسنل با اجرای روتیشن در بخش های مختلف

- ارتقاء ارتباطات بین بخشی با برگزاری جلسات ، مراجعه به بخش ها و ارتباط مؤثر با پرسنل

- اجرای دستورالعمل ها و قانون مداری

- ارتقاء شاخصهای عملکردی

- ارتقاء ایمنی کارکنان و بیماران

- اجرای پرداختهای مبتنی بر عملکرد کارکنان

 

شرح وظایف بخش / واحد  :

 1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
 2. تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
 3. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . . )
 4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 5. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
 7. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
 8. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 9. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
 10. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .
 11. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
 12. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.
 13. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.
 14. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
 15. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .
 16. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....
 17. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
 18. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها.
 19. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط
 20. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات
 21. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 22. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
 23. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 24. برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز
 25. نظارت بر نحوه ی مصرف داروهای مخدر و سایر داروها
 26. نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی