رفتن به محتوای اصلی
x

کارگزینی

reza

نام و نام خانوادگی   :  رضا  سلیمانی

سمت  : مسئول کارگزینی 

تحصیلات : کارشناس منابع انسانی 

تلفن : ۳۷۴۸۹۳۹۴      داخلی : ۱۰۶ و ۱۰۵

شرح وظایف سرپرست کارگزینی  :

 • تشکیل و نظارت بر پرونده های ارسالی از امور استخدام و انجام مراحل مربوط تا صدور حکم استخدام پیمانی.
 • نظارت و انجام امور مربوط به مرخصی ها (استحقاقی، استعلاجی زایمان، بدون حقوق، ...).
 • بررسی و نظارت بر پرونده های پرسنل درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی.
 • بررسی و نظارت بر پرونده پرسنل درخصوص ارتقا رتبه و ارتقا طبقه.
 • نظارت و ثبت و صدور مرخصی کارکنان و مانده گیری مرخصی پرسنل.
 • دریافت نظریه گزینش درخصوص نیروهای جدیدالورود (شرکتی و ...).
 • نظارت و انجام امور مربوط به پرداخت کمک هزینه مهدکودک.
 • بررسی و پرداخت عیدی.
 • صدور ابلاغ پاس شیر و مراحل مربوط به آن.
 • صدور ابلاغ برای کارکنان با توجه به نوع انجام وظیفه.
 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به پرسنل (داخلی و خارجی).
 • نظارت و بررسی پرونده پرسنل درخصوص بازنشستگی و مراحل انجام صدور احکام مربوطه.