رفتن به محتوای اصلی
x

درآمد و ترخیص

علی پور

نام و نام خانوادگی   :  فاطمه  علی پور

سمت  : مسئول درآمد

تحصیلات  :  کارشناس 

تلفن  مستقیم : ۳۷۴۸۸۸۴۹

تلفن : ۳۷۴۸۹۳۹۰             داخلی   : ۵۰۵

 

رسالت   :

در این واحد پس از ترخیص بیمار هزینه پرونده محاسبه و اجازه خروج بیمار از بخش صادر می گردد.همچنین کلیه هزینه های بیماران بستری و سرپایی به سازمان های طرف قرارداد اعلام می گردد.

شرح وظایف  :

طاراحی،توسعه،استقرار و بروزآوری سیستم توسعه درآمد و بیمه گری بیمارستان و جمع آوری، مطالعه طبقه بندی و نگهداری کلیه قوانین و مقررات، دستورالعمل ها،آیین نامه ها و بخش نامه ها مرتبط با تعرفه های بیمارستانی ،ضریب K و تعرفه سازمان های بیمه گر

طاراحی،توسعه،استقرار و بروزآوری سیستم ترخیص بیماران

انجام فعالیت ها، پیگیری و رایزنی های لازم و ایجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با سازمان ها و ارگان های مربوطه

جمع آوری ، مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قرارداد ها ی بیمارستان و سازمان های بیمه گر

انجام کلیه اقدامات و پیگیری های لازم به منظور اعمال آخرین وضعیت تعرفه های خدمات بیمارستانی و تعرفه های سازمان های بیمه گر درمحاسبه هزینه های خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ائم از خدمات سرپایی، بستری و پاراکلینیکی

کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد نیاز سازمان های بیمه گر مستقر در بیمارستان

ارسال اسناد تکمیل شده برای نمایندگاه سازمان های بیمه گر مستقر در بیمارستان و انجام کلیه پیگیری های لازم به منظور اخذ تایید نهایی اسناد و واریز مبلغ هزینه در وجه بیمارستان

انجام سایر فعالیت ها و اقدامات لازم مرتبط با توسعه درآمدهای بیمارستان و پیگیری مربوط به امور بیمه ای در بیمارستان

اجرا، هدایت و راهبری سیستم ترخیص بیمارستان

بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده و تهیه گزارش های تحلیلی لازم

تجزیه وتحلیل آمار میزان درآمد ناشی از فروش خدمات و مقایسه آن با میانگین درآمد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی

بررسی و نظارت بر انعقاد قراردادی اماکن استیجاری و وصول و واریز آن به حساب درآمدهای اختصاصی

نظارت و کنترل صندوق های مرکز

ثبت ، نظارت و پیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات بیمارستان

نظارت وساماندهی ثبت اسناد ارسالی به سازمان های بیمه گر ، کسورات ، وصولی و واریزی های وجه نقد .در سامانه های مربوطه و به روزآوری سامانه ها  

انجام هماهنگی ها ، برنامه ریزی ها و اقدامات لازم جهت تسویه حساب با خانواده بیماران فوت شده وصدور مجوز تحویل جسد

بررسی و پیگیری سریع و به موقع به گزارشات رسیده از واحد پاسخگویی به شکایات در خصوص شکایات مراجعه کنندگان از عملکرد، خدمات پرسنل زیر مجموعه و...

طاراحی،توسعه، ایجاد و بروزآوری پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی لازم جهت ثبت و ظبط اطلاعات پایه و تفصیلی مورد نیاز و اطلاعات به وجود آمده و تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت های واحد سازمانی به منظور اجرای هرچه موثر تر و کار آمد تر وظایف واحد

انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان.