رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر

modir

 

نام و نام خانوادگی  :   مریم   بورونی 

تحصیلات  :  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

سمت :  مدیر بیمارستان 

 

تلفن :  ۳۷۴۸۹۳۹۰        داخلی  : ۱۱۳