رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته مدارک پزشکی

روز سه شنبه 1401.03.31 ،کمیته مدارک پزشکی با حضور مدیر مرکز و دیگر اعضا در سالن اداری بیمارستان تخصصی شفا برگزار گردید . در این نشست حاضرین در خصوص مستند سازی پرونده های پزشکی و نیز موضوعات مربوطه ، به بحث وتبادل نظر پرداختند .  

روابط عمومی