previous pauseresume next

بخش زنان

 

 

نام و نام خانوادگي صغری عباسی

 

سمت:  سرپرستار بخش داخلی جراحی زنان

 

تحصيلات کارشناس  پرستاری

 

 تلفن  : ۳۷۴۸۹۳۹۰      داخلی  : ۲۰۲ -  ۲۰۳

 پست الکترونیک : sara1378.sare@gmail.com

رسالت بخش  :

بخش داخلی جراحی زنان بیمارستان  شفا کلیشاد در راستای اجرای رسالت بیمارستان و با هدف ارتقاء سطح سلامت وایمنی بیماران در راستای اجرای استانداردهای اعتباربخشی و رعایت منشورحقوق بیمار با بکارگیری تجهیزات وامکانات مناسب وبه کارگیری نیروهای متخصص و مجرب،خدمات با کیفیت و ایمنی در محیطی آرام و صمیمی مشغول ارائه خدمات به بیماران  میباشد.

چشم انداز:

بخش داخلی جراحی زنان بر آن است با ارایه خدمات تخصصی داخلی وجراحی با کیفیت بالا با برخورداری از کارکنان متعهد متخصص و مجرب  با کسب رتبه برتر بیمارستان در پنج سال آینده  به صورت مجزا ،به عنوان برترین ارایه دهنده خدمات در سطح بیمارستان انتخاب شود.

شرح وظایف  :

نظارت بر امور آموزشی پرسنل بخش

آشنا نمودن پرسنل با قوانین بخش

برگزاری جلسات درون بخشی و توجیهی مناسب و جلب مشکلات پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگری از بروز حوادث

جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی

انجام امور مربوط به پذیرش، بستری و ترخیص بیماران

کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص

مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و آماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم و پیگیری

تهیه آمار روزانه

آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار

پیگیری تجهیزات از نظر خرابی وتعمیر

پاسخ به تلفن ها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان، کادر پرستاری و بیماران

رسیدگی به مشکلات و سوالات بیماران در بخش

انجام سایر امور محوله طبیق دستور مافوق

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار

برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات بخش و شناخت کامل  واحد از نظر فضای فیزیکی وسایل و تجهیزات و  آشنایی با سایر قسمتها

پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری

توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

کنترل حضور و غیاب پرسنل

تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان

کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

همراهی با پزشکان هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

ثبت دارو و ارائه خدمات در سیستم HIS

انجام اقدامات ضروری به  منظور پیشگیری از عفونت

همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید

نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

هماهنگی و همکاری بین بخشهای دیگر

نوشتن برنامه پرسنل و ثبت در سیستم

کنترل برنامه آخر هر ماه و ثبت اضافه کار و تعویض شیفتها در سیستم کسرا

برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

برنامه ریزی جهت کنترل تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت و مراقبت سالم از تجهیزات موجود در بخش

 

 

 

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰