previous pauseresume next

گرامی داشت روز داروساز

روز پنجشنبه ۹۵.۶.۴ به مناسبت زادروز دانشمند بزرگوار زکریای رازی و روز داروساز ، مدیر پرستاری ، مسوولین بخشهای مرکز با حضور در دفتر مدیریت بیمارستان ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم دکتر رمضانی ، روز داروساز را گرامی داشتند  .
" روابط عمومی "

گرامی داشت روز پزشک

یکم شهریور ماه روز پزشک ، مدیر پرستاری ، مسوولین و پرسنل تعدادی از بخشهای بیمارستان با حضور در دفتر ریاست بیمارستان ضمن قدردانی از زحمات ایشان ،روز پزشک را گرامی داشتند .

" روابط عمومی "

سخنرانی رییس دانشگاه در پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان

مراقبت های پرستاری

روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه ۹۵ کارگاه آموزشی مراقبتهای پرستاری در پروسیجرهای اطفال در بخش برگزار گردید ...

کارگاه آموزشی

روز سه شنبه مورخ ۹۵.۵.۲۶ جلسه آموزشی مراقبت از بیمار تحت ونیلاتور جهت پرسنل ICU   برگزار گردید ...

کمیته بهبود کیفیت

کمیته بهبود کیفیت در روز سه شنبه تاریخ ۹۵.۵.۲۶ با حضور ریاست ، مدیریت ، مسئولین بخشها و واحدها ...

کارگاه آموزشی

روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۹۵ ، کارگاه آموزشی  " تفسیر EKG "  پایه ، با حضور پرسنل پرستاری برگزار گردید ...

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان تخصصی شفا (کلیشاد و سودرجان) RSS
 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰