previous pauseresume next

کمیته بهبود کیفیت

کمیته بهبود کیفیت در روز سه شنبه تاریخ ۹۵.۵.۲۶ با حضور ریاست ، مدیریت ، مسئولین بخشها و واحدها ...

کارگاه آموزشی

روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۹۵ ، کارگاه آموزشی  " تفسیر EKG "  پایه ، با حضور پرسنل پرستاری برگزار گردید ...

میلاد امام رضا ع

یکشنبه ۹۵.۵.۲۴ توزیع شربت به مناسبت میلاد حضرت امام رضا ( ع ) .
" روابط عمومی "

هفته جهانی شیر مادر

روز پنجشنبه ۹۵.۵.۱۴ به مناسبت هفته جهانی شیر مادر جلسه آموزشی تغذیه با شیر مادر  ...

بازدید

روز دوشنبه ۹۵.۵.۱۱ به مناسبت هفته شیر مادر خانمهای باردار از زایشگاه بیمارستان تخصصی شفا ...

جلسه معارفه مسئولین بخشها

دوشنبه ۹۵.۵.۴ جلسه معارفه سرپرست حراست ، بهبودکیفیت و  مدیر خدمات پرستاری  ...

کارگاه آموزشی

روز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه  ۹۵ سال جاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی ۲۰۱۵  ...

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان تخصصی شفا (کلیشاد و سودرجان) RSS
 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰