previous pauseresume next

مراقبت های پرستاری

روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه ۹۵ کارگاه آموزشی مراقبتهای پرستاری در پروسیجرهای اطفال در بخش برگزار گردید ...

کارگاه آموزشی

روز سه شنبه مورخ ۹۵.۵.۲۶ جلسه آموزشی مراقبت از بیمار تحت ونیلاتور جهت پرسنل ICU   برگزار گردید ...

کمیته بهبود کیفیت

کمیته بهبود کیفیت در روز سه شنبه تاریخ ۹۵.۵.۲۶ با حضور ریاست ، مدیریت ، مسئولین بخشها و واحدها ...

کارگاه آموزشی

روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۹۵ ، کارگاه آموزشی  " تفسیر EKG "  پایه ، با حضور پرسنل پرستاری برگزار گردید ...

میلاد امام رضا ع

یکشنبه ۹۵.۵.۲۴ توزیع شربت به مناسبت میلاد حضرت امام رضا ( ع ) .
" روابط عمومی "

هفته جهانی شیر مادر

روز پنجشنبه ۹۵.۵.۱۴ به مناسبت هفته جهانی شیر مادر جلسه آموزشی تغذیه با شیر مادر  ...

بازدید

روز دوشنبه ۹۵.۵.۱۱ به مناسبت هفته شیر مادر خانمهای باردار از زایشگاه بیمارستان تخصصی شفا ...

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان تخصصی شفا (کلیشاد و سودرجان) RSS
 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰