previous pauseresume next

مامایی و اطفال

 

 

نام و نام خانوادگي :  راحله  مرتضوی

 

سمت : سر پرستار بخش مامایی- اطفال- نوزادان

 

تحصيلات : کارشناس  پرستاری

 

 شماره تلفن  :  ۳۷۴۸۹۳۹۰      داخلی :     ۳۰۲ -۳۰۳

 

  پست الکترونیک :rahele mortazavi ۵۶@Gmail .com

  رسالت  :

بخش مامایی ، نوزادان و اطفال بیمارستان  شفا کلیشاد در راستای اجرای رسالت بیمارستان و با هدف ارتقاء سطح سلامت مادر و  کودک  با تأکید بر رعایت  حقوق بیمار با بکارگیری تجهیزات مناسب و متخصصان مجرب و کارشناسان مامائی وپرستاری  کارآزموده  ،خدمات با کیفیت و ایمنی در محیطی آرام و صمیمی مشغول ارائه خدمات به بیماران بستری منطقه می‌باشد.

چشم انداز  :

بخش مامایی ، نوزاد و اطفال بر آن است با ارایه خدمات تخصصی مامایی ؛ نوزاد و اطفال  با کیفیت

بالا با برخورداری از کارکنان متعهد متخصص و مجرب  با کسب رتبه برتر بیمارستان دوستدار کودک و ایمنی  در پنج سال آینده  به صورت مجزا ،به عنوان برترین ارایه دهنده خدمت در سطح شهرستان توسط بیماران و مشتریان انتخاب شود

شرح وظایف   :

۱- نظارت بر امور آموزشی پرسنل بخش

۲-  آشنا نمودن پرسنل با قوانین بخش

۳- برگزاری جلسات درون بخشی و توجیهی مناسب و جلب مشکلات پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

۴- حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگری از بروز حوادث

۵- جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی

۶- انجام امور مربوط به پذیرش، بستری و ترخیص بیماران

۷- کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص

۸- مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و آماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

۹- تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم و پیگیری

۱۰- تهیه آمار روزانه

۱۱- ثبت آمار روزانه در سیستم HIS

۱۲- آماده کردن یادداشتهای مورد نیاز بخش

۱۳- آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار

۱۴- پیگیری تجهیزات از نظر خرابی

۱۵-  پاسخ به تلفن ها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان، کادر پرستاری و بیماران

۱۶- رسیدگی به مشکلات و سوالات بیماران در بخش

۱۷- انجام سایر امور محوله طبیق دستور مافوق

۱۸- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

۱۹- تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف

۲۰- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزاری کامل از وضعیت هر بیمار

۲۱- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات بخش و شناخت کامل ثبت به واحد از نظر فضای فیزیکی وسایل و تجهیزات و  آشنایی با سایر قسمتها

۲۲- پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

۲۳- برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری

۲۴- توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

۲۵- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

۲۶- کنترل حضور و غیاب پرسنل

۲۷- تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان

۲۸- کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

۲۹- همراهی با پزشکان هنگان ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

۳۰- ثبت دارو و ارائه خدمات در سیستم HIS

 ۳۱- انجام اقدامات ضروری به  منظور پیشگیری از عفونت

۳۲- همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید

۳۳- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

۳۴- هماهنگی و همکاری بین بخشهای دیگر

۳۵- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات بخش

۳۶- نوشتن برنامه پرسنل و ثبت در سیستم

۳۷- کنترل برنامه آخر هر ماه و ثبت اضاه کار و تعویض شیفتها در سیستم کسرا

۳۸- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

۳۹- برنامه ریزی جهت کنترل تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت و مراقبت سالم از تجهیزات موجود در بخش

۴۰- توجه به نیازهای کارکنان، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰