previous pauseresume next

اتاق عمل

 

نام و نام خانوادگی  : شهلا صالحیان

 

سمت  : مسئول اتاق عمل

 

تحصیلات :  کارشناس پرستاری

 

تلفن : ۳۷۴۸۹۳۹۰       داخلی :  ۲۶۲

Milad.imanipoor@yahoo.com

 

چشم انداز

اتاق عمل بیمارستان شفا با اتکا به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان، اراده و عزم مدبرانه جمعی، ارائه دهنده خدمات با بالاترین کیفیت به مراجعین و کلیه گروه های ذی نفع در داخل و خارج از استان و پذیرای بیماران با آغوش باز از شهرهای مختلف هستیم.پیشرو در تأمین سلامت و بهبود بیماری آحاد جامعه و خوشنام در نزد گیرندگان خدمت در محیطی سرشار از اطمینان و آرامش خواهد بود.

بیانیه رسالت/ماموریت
اتاق عمل بیمارستان شفا با بهره گیری از ظرفیت های موجود و توانمندی های علمی و عملی پزشکان و کارکنان،مسئول تأمین، حفظ و ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات درمانی عادلانه و ارتقاء سلامت بیماران اورژانسی،ترومایی و الکتیو می باشد.

ارزش ها

عدالت محوری: تلاش در راستای تحقق عدالت همه جانبه در تعامل با بیماران، مراجعین و کارکنان را سرلوحه فعالیت های خود می دانیم.   

 قانون مداری: عمل به قانون در راستای جلب رضایت خالق و تکریم مخلوق را وظیفه ذاتی خود می دانیم. 

 مشارکت جویی: آموزش مستمر کلیه ذی نفعان، ترویج روحیه مشارکت جویانه، کار تیمی و برخورداری از مجموعه ای متعهد، هم دل، هماهنگ و منسجم را لازمه پیشرفت و بالندگی خود می دانیم.

*با نیروی علم و کمک خداوند به جنگ درد آمدیم،پس نگران نباش هموطن بهتر از گذشته باز خواهی گشت .


 

 

شرح وظایف سرپرستار اتاق عمل

- کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
- بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار
- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران قبل از عمل
- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
-برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
- برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
- توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
-ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
- نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها .....)
- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان در واحد مربوطه
- مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی کارکنان
- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای کارکنان اتاق عمل
- تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان واحد مربوطه
- کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه
- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کارکنان از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
- ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده، دانشجویان و ....
- کنترل و چک پرونده بیمار هنگام انتقال به بخش
- کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
- کنترل و تنظیم لیست اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل طی هماهنگی با واحدهای ذیربط
- مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح، کمیته دارو و درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر( بر حسب ضرورت) و اتاق عمل
-نظارت بر تکمیل فرمهای آماری به صورت ماهیانه
- کنترل و نظارت بر تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
- کنترل و نظارت بر نحوه تحویل و انتقال بیمار
- آشنایی کامل به CPR (احیا
- همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
- آشنایی و آگاهی کامل از انواع عملهای جراحی موجود در بخش، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
- همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
- شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای کارکنان
-کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار و پرونده و ترتیب انجام عملهای جراحی بر حسب اولویت
- کنترل و نظارت بر نظافت و ضدعفونی دستگاهها و فضای فیزیکی اتاق عمل وکادر خدمات
- سنجیدن نیازها و پیش بینی وسایل و داروهای ضروری
- نظارت بر washing اتاق عمل
- نظارت بر عملکرد پرسنل واحد CSR و بررسی و کنترل شستشو و استریلیته وسایل ، شستن دستها، نحوه بازکردن وسایل استریل و استفاده صحیح از گان وماسک و ...
- نظارت بر رعایت نکات لازم در مورد کیسهای (case) عفونی و کنترل نظافت و ضد عفونی کردن اتاق عمل و وسایل بعد از اتمام عملهای عفونی
- نظارت بر تکمیل فرم پاتولوژی و ارسال نمونه‌های پاتولوژی به آزمایشگاه مربوطه
- تحویل و تحول داروهای مخدر در اتاق عمل
- نظارت و کنترل بر کارکرد صحیح اتوکلاو
- نظارت وکنترل نحوه packing و پیچیدن وسایل و ستهای اتاق عمل در واحد CSR
-آموزش پرسنل شاغل در CSR
- کنترل نتایج کشتهای اتاق عمل و اخذ تصمیمات لازم در مواردمشکوک
-آگاهی و آشنایی کامل به عملکرد پرسنل اسکراب و سیرکولر
-برقراری ارتباط حسنه بین تیم جراحی و پرسنل اتاق عمل
-برقراری ارتباط با پرشکان جراح و مسئولین بخشها جهت تنظیم برنامه اتاق عمل
-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰