previous pauseresume next

آموزش به بیمار

 

 

 

نام و نام خانوادگي :  مریم شفیعی

 

سمت : مسئول واحد آموزش همگانی  و  بيمار

 

تحصيلات : کارشناسی پرستاری

 

تلفن محل كار:    ۳۷۴۸۹۳۹۰      داخلی  :  ۳۲۰

 

 

روزهای حضور : روز های اداری - شیفت صبح

 

 

تعریف آموزش به بیمار

آموزش به بیمار؛ مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی شده در حیطه یادگیری است که موجب بهبودی و ارتقاء سلامتی در فرد می شود.

هدف اصلی از آموزش به بیمار همچون سایر فرآیندهای بهداشتی و درمانی و نیز به عنوان یک شاخص درمانی؛ ارتقاء سطح سلامت در جامعه است.

آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.

آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتي و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیم گیري آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد، بنابراین آموزش به بیمار در خدمات بستري وسرپایی ضرورت دارد.

هدف از طراحي بخش آموزش به بيمار:

هدف کلي:

ارتقاي سطح سلامت در جامعه

اهداف ویژه :

۱. آموزش بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در مبتلایان

۲. پیشگیری از بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در جامعه

اهداف آموزش به بیمار:

کاهش اضطراب بیمار

کاهش دوره بستری

افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

اطمینان از تداوم مراقبت ها

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران

افزایش رضایتمندی بیماران

توانمندسازی جامعه

 

فوائد آموزش به بیمار

۱- کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی
۲- افزایش کیفیت مراقبت ها
۳- کمک به بیمار در به دست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر

واحد آموزش همگانی و بيماران بیمارستان شفا
واحد آموزش همگانی و بيماران بیمارستان شفاجهت رسيدن به اهداف فوق از مهر ماه ۱۳۹۴ همزمان با راه اندازی بیمارستان تشكيل گرديد تا با ارایه آموزش هاي لازم هرچه بيشتر از دغدغه هاي بيماران و خانواده هاي آنان در مسير درمان بكاهد و شرايطي را براي بيماران فراهم آورد تا با آرامش بيشتر دوره درمان را طي كنند. و پس از ترخیص از بیمارستان با بکارگیری مهارت ها و آموزش های دریافتی در مسیر بهبودی و ارتقاء سلامت خود گام بردارند.
همه بيماراني كه براي درمان به اين مركز مراجعه مي نمايند، در بدو پذیرش توسط پرستار، آموزش های بدو ورود و معرفی بیمارستان، بخش، کادر درمان و ... را به همراه پمفلت آموزشی بدوورود دریافت می نمایند.

در زمان بستری بر اساس نیاز سنجی های انجام شده آموزش های مورد نیاز توسط کادر درمان به بیمار و همراه ارائه می گردد و در صورت نیاز از رسانه های آموزشی جهت افزایش کیفیت آموزش استفاده می شود.

در زمان ترخیص آموزش های مورد نیاز به بیماران ارائه می گردد.

بیماران نیازمند به دریافت آموزش های تکمیلی توسط پرستار/پزشک به واحد آموزش همگانی ارجاع داده می شوند.

 

مسئولیت ها :

تدوین برنامه عملیاتی واحد بصورت سالیانه

انجام نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار

تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی بصورت ماهیانه

تدوین طرح درس و برنامه ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی

تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی (پمفلت، پوستر، کتابچه و ... )

شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز

برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی بصورت چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش های گروهی و ... ، برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سلامت بیماران و کارکنان در زمینه های سرطان، دیابت، بیمارهای قلبی-عروقی، بیماری های تنفسی، ترک سیگار، چاقی و.....

پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین شاخص های آموزش به بیمار

بررسی و تعیین شاخص های آموزش به بیمار و برنامه ریزی اصلاحی در صورت نیاز

 ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه

حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار بعنوان دبیر کمیته

طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی

كليه بيماران در بخش‌هاي بستري توسط كارشناسان پرستاري آموزش داده مي‌شود

آموزش‌ها بر اساس شرايط بيمار و اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي بيمار است

ارزشيابي آموزش‌هاي ارائه شده در بخش توسط سرپرستار بخش و مسئول واحد آموزش به بيمار به صورت راندوم انجام شود

آموزش‌هاي ارائه شده به بیمار در گزارش پرستاری ثبت می گردد

آموزش های ارائه شده به بیمار در زمان ترخیص در فرم ‌آموزش به بیمار زمان ترخیص ثبت می گردد. و کپی فرم زمان ترخیص به بیمار/همراه تحویل داده می شود.

انجام رضایت سنجی از مددجویان در خصوص کیفیت آموزش های ارائه شده توسط کادر درمان

جمع آوری و گزارش نتایج ارزیابی شده در فواصل مشخص به مدیر پرستاری

 نظارت بر فعالیت های آموزشی انجام شده توسط تیم آموزشی

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰