previous pauseresume next

دیالیز

 

 

     نام و نام خانوادگی :   نرگس اله دادیان     

     

    سمت :  سر پرستار   / مسئول بخش     

          

    تحصیلات :   کارشناس پرستاری  

            

  تلفن  : ۳۷۴۸۹۳۹۰    داخلی : ۱۹۵  - ۱۹۶

 

  رسالت   :

حفظ وارتقاسلامت بیماران دیالیز در محیطی امن وکادری مجرب در راستای بالا بردن کیفیت زندگی بهتر در بیماران مزمن کلیوی

      شرح وظایف  :

 -توزین بیماروانتقال به تخت

-بررسی ادم ودیس پنه در بیمار وتعیین  اضافه وزن بیمار

-کنترل علائم حیاتی

-استفاده ماسک برای بیماران وپرستار

- فراهم کردن وسایل مورد نیاز جهت انجام دیالیز انتخاب نوع صافی وست همودیالیز وهپارین و.........

- تعین میزان هپارین

- ست پیچی دستگاه دیالیز

- پرایم ست ها وصافی با سرم نرمل سالین

-- بررسی دسترسی عروقی از نظر سفتی قرمزی تورم واتهاب تریل مناسب وترشح عفونت

- ضدعونی دسترسی عروقی

۱  -کاتترها اسپیره کردن هپارین بعد از ضد عفونی کردن لومن ها با بتادین به مدت ۵دقیقه

۲-گرافت وفیسچول ضد عفونی محل با بتادین یا الکل سپس کانولاسیون شریانی ووریدی با رعایت فاصله مناسب

محکم کردن اتصالات وصل شده به دستگاه وبیمار

تنظیم پارامتر های دستگاه براساس وضعیت بیمار

-چک وبررسی خون دهی دسترسی عروقی در صورت عدم خون دهی انجام شستشو ست وصافی تغییر پوزیشن هپارینه واسپیره به مدت ۲۰دقیقه شستشو وپوش نرمال سالین در لومن ها جابجا کردن کانولاسیون  ودر صورت برقراری شروع مجدد دیالیز در غیر اینصورت هماهنگی با پزشک متخصص داخلی وارجاع به جراح عروق

با معرفی نامه

کنترل علاعم حیاتی هر ساعت وثبت در دیالیز شیت ها

چک وسایل انبار وتجهیزات با سیستم HISوثبت در وسایل مصرفی

گرفتن اثر انگشت از بیماران

ثبت خدمات انجام شده در سبستم وسامانه تامین اجتماعی گزارش دفتر ثبت اقلام وتجهیزات مصرفی در برگه تامین اجتماعی در سیستم

نوشتن گزارش وتحت نظر گرففتن بیمار از نظر عوارض حین دیالیز  از نظر کرامپ افزایش وکاهش فشار خون سردرد سرگیجه تهوع واستفراغ در صورت بروز هر کدام انجام اقدامات لازم تا برطرف شدن علائم

همراهی پرستار با پزشک جهت ویزیت  چک دستورات واطلاع رسانی در مورد مصرف داروها به بیمار وهمراه

اموزش حین دیالیز به بیمار ودر صورت نیاز به همراهان بیمار

پیگیری وانجام مشاوره های بیماران  -یگیری مددکاری ومشاوره تغذیه

انجام مراقبت های پرستاری حین دیالیز

بررسی وضعیت انمی وهمودینامیک در بیمار

اماده کردن هپارین ونرمل سالین برای قطع بیماران

جدا سازی از دستگاه براساس نوع دسترسی

درفیسچول برگشت خون  به بدن با نرمال سالین وخروج  نیدلها وپانسمان فشاری

در کاتترهابرگشت خون به بدن پوش نرمال سالین در لومن ها سپس هپارینه کردن وپانسمان

-جدا سازی ست ها وصافی از دستگاه

- قرار دادن دستگاه جهت ضد عفونی وشستشوی  دستگاه روی برنامه ۴۰یا ۸۰دقیقه

- توزین وتحویل بیمار به همراه

-تکمیل گزارش پرستاری

- در صورت داشتن واکسن هپاتیت تزریق بعد از دیالیز

-تزریق اپرکس بعد از دیالیز وونوفر نیم ساعت اخر در صورت داشتن         

-  پیگیری وانجام ازمایشات هپاتیت وایدز و...... هر شش ماه وثبت در پرونده دفتر وکاردکس بیمار

-  برنامه ریزی وانجام ازمایشات ماهانه بیماران وثبت در دفتر ومحاسبه کفایت دیالیز

-ثبت ازمایشات ماهانه در سیستم معاونت درمان و وزارتخانه توسط سر پرستار                                                                                                                                                                                                                                                 

-ثبت اسامی بیماران جدید در سیستم وزارتخانه

- جدا سازی برگه های بیماران جهت ازمایشات وثبت جلسات دیالیز

- پذیرش بیماران جدید طبق شرایط دیالیز بررسی ومنفی بودن هپاتیت تعیین جلسات دیالیز در هفته طبق نظر نفرولوژ دادن لباس معرفی بخش واموزشهای کامل در مورد دسترسی عروقی و مراقبت از ان رژیم غذای وسایر موارد به بیمار وهمراه انجام نوار قلب و مددکاری ومشاوره تغذیه در جلسه اول وویزت توسط سرویس داخلی ارسال ازمایشات شش ماهه جهت تعیین تیتر انتی بادی هیاتیت                                                                                                                                                                                                                                                           

ودر صورت نیاز تزریق به واکسن پر کردن چک لیست اموزش رضایت اگاهانه ارزیابی اولیه و.........و

 • پیگیری ویزیت روزانه توسط متختصص داخلی
 • چک سختی اب RO هر روز صبح
 • پیگیری وسرویس دستگاهای دیالیز ماهانه توسط مهندس دستگاها
 • چک درجه حرارت یخچال در هر شیفت چک دستگاهای موجود در بخش مثل مانیتورینگ و.... در هر شیفت و ثبت در دفتر مربوطه چک ترالی احیا در هر شیفت 
 • حضور در شیفتهای انکالی در صورت وجود بیماران اورژانسی به مدت دو ساعت
 • برنامه ریزی وجابجای بیماران وتماس با سایر بیماران در صورت بروز مشکل وجابجایی
 • بررسی جلسات انجام شده در هر ماه با HIS وسیستم سایت تامین وسایر بیمه ها وپرونده ها در پایان هر ماه وثبت در برگه دفترچه وارسال به حسابداری توسط سر پرستار
 • پیگیری خرید ملزومات دیالیز وهماهنگی توسط سر پرستار

برنامه کاری خدمات در دیالیز

 • شستشو وواشینگ بخش هر هفته
 • تمیز کردن دستگاه ها در پایان هر دیالیز وقرار دادن پودر ومحلول برای دیالیز بعدی
 • نظافت تخت ها  وتعویض ملحفه ها در پایان هر دیالیز
 • قرار دادن ملزومات در استوک بخش در هر شیفت
 • نظافت اتاقها  واتاق ROواستیشن پرستاری
 • شستن سطلها و بین ها روزانه
 • خالی کردن سطل ها در هر شیفت وخروج به امحا در پایان هرروز 
 • گردگیری در بخش وتمیز کردن شیشه ها
 • دریافت ملزومات از داروخانه وانبار
 • دادن لباس وکمد به بیمار در جلسه اول
 • خروج گالن های چهار لیتری وکارتن ها در پایان روز
 • کنترل ونظارت بر ورود وخروج بیماران وهمراهان
 • بردن بیمار در صورت نیاز به اکو وسونو گرافی ومشاوره و.... به خارج از بخش
 • بردن نمونه های ازمایشات به ازمایشگاه  
 • تمیز کردن سایر دستگاها وکمد ها وحیاط خلوت طبق برنامه
 • توزیع غذای بیماران
 • انجام سایر کارهای محوله در هر شیفت

        -انجام سایر اقدامات مانند دادن لگن وغذا دادن و ..... به بیماران

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰