previous pauseresume next

کمیته تغذیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روز سه شنبه ۹۵.۰۸.۰۴ ، کمیته تغذیه با حضور رییس ، مدیر و مسئولین واحد ها و بخشها ، در اتاق جلسات مرکز برگزار گردید . 
در این جلسه حاضرین در خصوص راه اندازی آشپزخانه ، نحوه تهیه وتوزیع غذای کارکنان و بیماران به بحث و تبادل نظر پرداختند . 
"  روابط عمومی "
 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰