previous pauseresume next

کارگاه آموزشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روز سه شنبه ۲۳ شهریور ۹۵ ، کارگاه آموزشی گزارش نویسی جهت کارکنان اورژانس برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم فروتن سوپروایزر آموزشی در خصوص چک لیست گزارش نویسی ، انواع گزارش نویسی و نکات کلیدی در گزارش نویسی مطالب خود را ارائه نمودند . 
" روابط عمومی "
 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰