previous pauseresume next

اطلاعیه ها

بازدید رئیس دانشگاه

صبح روز دوشنبه  مورخ ۹۴/۱۲/۱۰  جناب آقای دکتر اصغری رئیس محترم دانشگاه به صورت سرزده از بیمارستان شفا بازدید نمودند ، ایشان ضمن بازدید از بخشهای مختلف  این مرکز  ، از نزدیک با روند خدمات ارائه شده به بیماران قرار گرفتند و رهنمود های لازم را بیان نمودند . 

"  روابط عمومی " 

بازدید رئیس دانشگاه

صبح روز دوشنبه  مورخ ۹۴/۱۲/۱۰  جناب آقای دکتر اصغری رئیس محترم دانشگاه به صورت سرزده از بیمارستان شفا بازدید نمودند ...

اشتراک در اطلاعیه ها
 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰