previous pauseresume next

جلسه قاصدک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز یک شنبه ۹۵.۰۸.۰۹ ، جلسه قاصدک با حضور مسئولین بخشها برگزار گردید . در این نشست آموزشهای لازم در خصوص سامانه قاصدک ارائه و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد .

 " روابط عمومی"

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰