previous pauseresume next

افتتاح بیمارستان

صبح روز جمعه ۱۴ اسفند ماه، در سومین روز از سفر مقام عالی وزارت بهداشت به اصفهان ، آیین افتتاح و بهره برداری از بیمارستان تخصصی شفا با حضور وزیر بهداشت ، استاندار اصفهان و مسئولین دانشگاه برگزار گردید  .

این بیمارستان دارای بخش هایی مانند اورژانس، داخلی ، جراحی، اطفال ، زنان و مامایی ، زایشگاه ، اتاق عمل ، CCU، ICUو NICU، بخش های پاراکلینیک شامل آزمایشگاه، رادیولوژی ، تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، نوار عصب و عضله و نوار مغز می باشد .

دکتر سید حسن هاشمی طی این مراسم ، پس از بازدید از بخش های مختلف بیمارستان ، از بیماران بستری عیادت  و دلجویی نمود .

"  روابط عمومی  "

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰